images/1.jpg images/2.jpg images/3.jpg images/4.jpg images/5.jpg images/1.jpg

İstanbul'da 1977'de kurulmuş olan Özel ve Özel Avukatlık Bürosu gerek ulusal, gerekse uluslararası projelerde; yerli, yabancı ve çok uluslu şirketlere, finans kuruluşlarına, Devlet kurumlarına ve çok uluslu kurumlara hukuk hizmeti vermekte olup zaman zaman bu kuruluşları yetkili merciler (mahkemeler, hakem, heyetleri, Resmi Kurumlar vs.) önünde temsil etmektedir.

Verilen hukuk hizmetleri; yabancı yatırımcıların Türk hukuku ile ilgili ihtiyaçlarının karşılanması şeklinde iken yurtdışı veya sınır ötesi işlemlerde bulunan yerli müvekkillerimize de yabancı hukuka ait uygulamalarda veya bu işlemlerden doğan uyuşmazlıkların giderilmesi işlemlerinde yardım etmekte, ve bu hukuk işlemlerinin yabancı ülkelerdeki yerel avukatlar vasıtasıyla yönetimini yapmaktayız.


© 2012 Tüm Hakları Saklıdır.